Våre tjenester

Vi tilbyr tjenester innen blant annet fast eiendom, familie- og arverett, plan- og bygningsrett, utleie og oppfølging av leietakere, oppgjør, kontraktsrett og selskaps- og arbeidsrett. 

Privat

Plan- og bygningsrett

Bedrift

Bygg og anlegg

Personvern

Arbeidsrett

BMSS Advokat-tjenester

BMSS Advokater har lang erfaring med arbeid innen fast eiendom. Har du fått avslag på en byggesøknad? Hefter det feil og mangler ved boligen du har solgt, eller kjøpt? Skal du inngå ny leieavtale eller trenger du bistand til et festeforhold eller en nabokonflikt? BMSS Advokater har bred erfaring innen feltet fast eiendom, og kan bistå ved en rekke forhold vedrørende fast eiendom.

Priser

Timepris og øvrige vilkår avtales ved oppstart. Klienten mottar en skriftlig oppdragsavtale med informasjon om hvilken timesats som vil bli lagt til grunn, hvordan salæret beregnes og om våre faktureringsrutiner.

Salær fastsettes ut fra medgått tid.


Timesats
Våre honorarer beregnes med utgangspunkt i en timepris fra kr. 2000 – 2500 ekskl. MVA. (2500 – 3125 inkl. MVA.) Pris er avhengig av type sak og kompleksitet, og avtales særskilt for det enkelte oppdrag. Nærmere informasjon om beregning av salær kan fås ved henvendelse til vedkommende advokat.


Forsikringsdekning
Mange forsikringer inneholder såkalt rettshjelpsforsikring. Dette innebærer at deler av honoraret vil kunne kreves refundert fra forsikringsselskapet. Vi kan bistå med å finne ut om du i din sak kan ha rett til dekning av advokatutgifter gjennom din forsikring.

Fastpris
For enkelte oppdragstyper kan vi etter nærmere avtale tilby fastpris, dette gjelder: 

Fremtidsfullmakt:
5000,- inkl. MVA

Testament:

fra 6000 – 10 000,- inkl. MVA avhengig av kompleksitet

Samboeravtale:
fra 3000 – 5000,- inkl. MVA

Oppgjørsoppdrag eiendom:
20 000,- inkl. MVA

TJENESTER