Om BMSS Advokater

BMSS Advokater er din juridiske og kommersielle samarbeidspartner. Vi tilbyr tjenester innen blant annet fast eiendom, utleie, oppgjør, plan- og bygningsrett, kontraktsrett og familie- og arverett. Vi har erfaring fra både det private og det offentlige. Vi holder til sentralt i Tønsberg i Rambergveien 1 på Kaldnes. Ta kontakt med oss for en uforpliktende og hyggelig prat om din sak.

Bjørnar O. Møller

ADVOKAT MNA/PARTNER

Bjørnar Møller har variert yrkeserfaring innen eiendom. Han har jobbet for en av landets største eiendomsbesittere Opplysningsvesenets fond. Bjørnar har erfaring fra offentlig forvaltning innen eiendom, særlig plan- og bygningsrett samt praksis som privatpraktiserende advokat med hovedfokus på fast eiendom. De siste årene har han arbeidet mye med utleie av næringseiendom og administrering av kjøpesentervirksomhet. Han har opparbeidet et stort og godt kontaktnettverk.

Bjørnar har variert utdannelsesbakgrunn fra både Handelshøyskolen BI og Universitetet i Oslo. Bjørnar er opptatt av at kunder – store som små – skal føle seg ivaretatt og er tilgjengelig for en uforpliktende og hyggelig prat. 

Handelshøyskolen BI – Bachelor i Varehandelsledelse 2009
Universitetet i Oslo – Master i rettsvitenskap 2014

Jurist/Eiendomsmeglerfullmektig, Aktiv Eiendomsmegling 2015

Juridisk rådgiver, Opplysningsvesenets fond 2015 – 2017

Advokatfullmektig, Konsernjuridiskavdeling Opplysningsvesenets fond, 2017 – 2018

Juridisk rådgiver, Byutvikling og Eiendomsavdelingen i Porsgrunn kommune, 2018 – 2019

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Asthor AS, 2019 – 2020

Advokat/Eiendomsforvalter, ITV Eiendomsutvikling AS, 2020 – 2021

Advokat Bjørnar O. Møller, 2021 – d.d.

BSS Eiendomspartner, 2023 – d.d.

Stian Sjåvik

ADVOKAT MNA/PARTNER

Stian Sjåvik har en bred og allsidig yrkeserfaring fra Kriminalomsorgen, Statens Vegvesen og advokatpraksis, hvor han blant annet har arbeidet med tvisteløsning ved kjøp/salg av bolig, bistand i forbindelse med håndverkertjenester, erstatningsrett, forsikringsrett, generell kontrakts-/avtalerett, oppfølging av leiekontrakter, inkasso, tvangsfullbyrdelse, veiledning og tvisteløsning innen entreprisekontrakter m.m.

Stian har god prosedyreerfaring og har ført en rekke saker for domstolene. Stian har lengre erfaring fra tvisteløsning innen en rekke fagområder, særlig fast eiendom. Videre har han bred erfaring innen avtale- og kontraktsrett. Stian har drevet egen advokatpraksis siden 2019. Ta kontakt med Stian for en uforpliktende og hyggelig prat. 

Befalsskolen sjøforsvaret, 2003

Universitet i Oslo, Master i rettsvitenskap 2011

Juridisk rådgiver, Statens Vegvesen, 2012 -2017

Advokatfullmektig/ansatt Advokat, Advokatfirmaet Asthor 2017-2019

Styreleder Raft Supression AS 2018 –  d.d.

Eier advokatfirmaet Sjåvik, 2019 – d.d.

BMSS Eiendomspartner, 2023 – d.d.

Kontaktskjema

TJENESTER