Selskaps- og arbeidsrett

BMSS advokater har lang erfaring med arbeid innen feltet fast eiendom. Har du fått avslag på en byggesøknad? Hefter det feil og mangler ved boligen du har solgt, eller kjøpt? Skal du inngå ny leieavtale eller trenger du bistand til et festeforhold eller en nabokonflikt? BMSS advokater har bred erfaring innen feltet fast eiendom, og kan bistå ved en rekke forhold vedrørende fast eiendom. 

Selskapsrett

BMSS Advokater tilbyr bistand og rådgivning til deg og din bedrift. Vi tilbyr bistand i enkeltoppdrag men også mer langsiktige samarbeid med deg og din bedrift.

Basert på variert yrkeserfaring og utdannelse er BMSS Advokater godt rustet til å rådgi innen en rekke bransjer. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat så kan vi sammen se på behovene til din bedrift.

Aksjonæravtale

Det kan være vanskelig å forestille seg at det vil kunne oppstå interessemotsetninger eller andre utfordringer mellom aksjonærene i et selskap. Har man foretatt en god vurdering og drøftelse av hva fremtiden vil kunne bringe, og innlemmet dette i en aksjonæravtale, vil selskapet og dets aksjonærer være bedre rustet ved eventuelle interessekonflikter og andre utfordringer som vil kunne oppstå i fremtiden.

Det er ofte slik at man ved oppstart av et selskap, eller ved innlemmelse av nye aksjonærer i et selskap ofte kun tenker på de positive aspektene ved det nye selskapet eller det nye samarbeidet. Samtidig viser det seg at selv der hvor alle forutsetninger ligger til grunn for et godt samarbeid, så kan ting endre seg med tiden. De samme forutsetningen som lå til grunn ved opprettelsen av selskapet gjør seg kanskje ikke gjeldende i like stor grad for alle de involverte lenger. Har man derfor lagt grunnlaget med en god aksjonæravtale vil man være bedre rustet til å kunne løse de eventuelle utfordringer som vil kunne oppstå.

En aksjonæravtale vil kunne være like aktuell for etablerte selskaper som for oppstartsbedrifter helt i startfasen.

Innholdet i en aksjonæravtale.

En aksjonæravtale er en avtale mellom eierne av aksjer i det samme selskapet. Avtalen regulerer aksjonærrettigheter og forpliktelser. Det er viktig å merke seg at en aksjonæravtale ikke binder selskapet. Selskapet på sin side bindes av vedtekter og beslutninger fra generalforsamlingen.

Man benytter seg gjerne av en aksjonæravtale i de tilfellene man ønsker en annen løsning enn aksjeloven og/eller vedtektene. Aksjeloven vil kunne fravikes i stor grad, gjennom bruk av en aksjonæravtale. Aksjonæravtalen vil kunne skreddersys i det enkelte tilfelle og det er stor grad av avtalefrihet ved opprettelse av en aksjonæravtale. Avtalen vil kunne inngås med samtlige aksjeeiere i selskapet, men man vil og kunne begrense avtalen til kun å skulle gjelde for en begrenset gruppe aksjonærer.

En aksjonæravtale vil typisk inneholde:

  • Bakgrunnen for og formålet med avtalen
  • Utbyttepolitikk
  • Styresammensetning
  • Stemmerettsavtaler
  • Forkjøpsrett
  • Medsalgsplikt
  • Konkurranseforbud og lojalitetsplikter
  • Pantsettelseforbud
  • Misligholdsbeføyelser m.m.

 

En aksjonæravtale vil bidra til å skape forutberegnelighet mellom partene og minimere risiko for konflikter. Vi i BMSS Advokater har og samarbeid med regnskapsførere som vil kunne bidra ved spørsmål til skatt og øvrige regnskapsrelaterte problemstillinger.

Arbeidsrett

Arbeidsavtale

En god arbeidsavtale er en av grunnpilarene og forutsetningene for et velfungerende arbeidsforhold, dessuten er man pliktig til å inngå en skriftlig arbeidsavtale, uavhengig av om det er en midlertidig eller fast stilling. Arbeidsmiljøloven inneholder en rekke minimumskrav til innholdet av en arbeidsavtale.

I tillegg til arbeidsmiljølovens minimumskrav er det blitt vanlig å innta ytterligere klausuler i en arbeidsavtale. Eksempler på slike klausuler er klausuler om lojalitetsplikt, konkurranse, immaterielle rettigheter m.m.

Ta kontakt med oss, så kan vi sammen se på behovet til deg og din bedrift, og tilpasse arbeidsavtaler i det enkelte tilfellet.

Relaterte artikler

Eksempelpost 2

Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Fusce dapibus, tellus

Eksempelpost

Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Fusce dapibus, tellus

[ff id="1"]

TJENESTER